Javni natječaj za upis u prvi razred – 2. upisni rok

Umjetnička škola Poreč raspisuje natječaj za upis u prvi razred osnovnog glazbenog i osnovnog plesnog obrazovanja za školsku godinu 2022./2023.

UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ
Narodni trg 1
Poreč-Parenzo

KLASA: 602-01/22-05/1
URBROJ: 2167/01-57-34-22-2
U Poreču, 17. kolovoza 2022. godine

Na temelju odredbi članka 24. Zakona o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine br. 130/11) Umjetnička škola Poreč raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za upis u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja i
prvi razred osnovnog plesnog obrazovanja za školsku godinu 2022./2023.

 

PRAVO UPISA

Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju u pravilu učenici nakon završenog 1. ili 2. razreda osnovne škole.

U školskoj godini 2022./2023. učenici mogu upisati sljedeća glazbala: flauta, truba, gitara, klavir i harmonika.

Pravo upisa u prvi razred osnovnog plesnog obrazovanja imaju u pravilu učenici nakon završenog 3. ili 4. razreda osnovne škole.

U školskoj godini 2022./2023. učenici mogu upisati suvremeni ples.

PRIJEMNI ISPITI

Zbog ograničenog broja mjesta kandidati polažu prijemni ispit za koji nije potrebno glazbeno i plesno predznanje. Prijemni ispit za upis u osnovnu glazbenu školu i školu suvremenog plesa održat će se u Umjetničkoj školi Poreč, Narodni trg 1, u  srijedu, 24.8.2022. godine od 9,00 sati.

Molimo Vas da Vaše dijete prijavite na prijemni ispit na sljedećim poveznicama:

GLAZBENA ŠKOLA POREČ: https://forms.gle/Xo9gw19skqRxbNzp9

GLAZBENA ŠKOLA VRSAR: https://forms.gle/5VNWibJbtVcZC9Pu6

ODJEL SUVREMENOG PLESA: https://forms.gle/KLyoM6mqh17CXxja6

 

UPISI

Upise učenika koji su uspješno položili prijemni ispit za školsku godinu 2022./2023. godinu roditelji mogu izvršiti odmah nakon audicije.

Roditelj treba donijeti na upis sljedeću dokumentaciju: OIB učenika, OIB roditelja potpisnika ugovora o osnovnom glazbenom odnosno plesnom obrazovanju, Domovnicu (preslika) i Izvadak iz Matice rođenih (preslika).

PARTICIPACIJA

Participacija za program osnovnog glazbenog obrazovanja od I. do VI. razreda i osnovnog plesnog obrazovanja od I. do IV. razreda iznosi 2.070,00 kuna i plaća se u 10 mjesečnih obroka od kojih prvi obrok iznosi 270,00 kuna, a ostali obroci 200,00 kuna.

Participacija za drugo i daljnja dijete umanjuje se za 50 % od iznosa participacije iz točke I. odnosno iznosi 1.035,00 kuna i plaća se u 10 mjesečnih obroka od kojih prvi obrok iznosi 135,00 kuna, a ostali obroci 100,00 kuna.

Participacija za program osnovnog glazbenog i plesnog obrazovanja uz korištenje školskog instrumenta iznosi 3.070,00 kuna i plaća se u 10 mjesečnih obroka od kojih prvi obrok iznosi 370,00 kuna, a ostali obroci 300,00 kuna.

Participacija za drugo i daljnje dijete za program osnovnog glazbenog i plesnog obrazovanja uz korištenje školskog instrumenta umanjuje se za 50% od iznosa participacije iz točke III. odnosno iznosi 1.535,00 kuna i plaća se u 10 mjesečnih obroka od kojih prvi obrok iznosi 185,00 kuna, a ostali obroci 150,00 kuna.

Sukladno članku 9. stavak 3.  Zakona o umjetničkom obrazovanju, roditelji/skrbnici učenika sami snose troškove pohađanja drugog programa darovitih učenika koji uz program osnovnog glazbenog ili plesnog obrazovanja pohađaju još jedan, odnosno drugi program u Umjetničkoj školi Poreč.

Cijena drugog programa za darovite učenike koji uz program osnovnog glazbenog obrazovanja, odnosno uz temeljni predmet instrument, pohađaju i osnovnoškolski program suvremenog plesa, od I. do IV. razreda iznosi 2.400,00 i plaća se u 10 mjesečnih obroka u iznosu od 240,00 kuna.

Cijena drugog programa za darovite učenike koji uz program osnovnog glazbenog obrazovanja, odnosno uz temeljni predmet instrument, pohađaju i osnovnoškolski program suvremenog plesa, od I. do IV. razreda, uz korištenje školskog instrumenta iznosi 3.400,00 i plaća se u 10 mjesečnih obroka u iznosu od 340,00 kuna.

Cijena drugog programa za darovite učenike koji uz osnovnoškolski program suvremenog plesa ili osnovnog glazbenog obrazovanja pohađaju drugi program osnovnog glazbenog obrazovanja, sa temeljnim predmetom struke, od I. do VI. razreda iznosi 5.000,00 kuna i plaća se u 10 mjesečnih obroka u iznosu od 500,00 kuna.

Cijena drugog programa za darovite učenike koji uz osnovnoškolski program suvremenog plesa ili osnovnog glazbenog obrazovanja pohađaju drugi program osnovnog glazbenog obrazovanja, sa temeljnim predmetom struke, od I. do VI. razreda, uz korištenje školskog instrumenta iznosi 6.000,00 kuna i plaća se u 10 mjesečnih obroka u iznosu od 600,00 kuna.

Ravnateljica: Sanjica Sara Radetić, mag. mus.

Podijeli ovu objavu: