Često postavljana pitanja s odgovorima

U 1. razred osnovne glazbene škole u pravilu se mogu upisati djeca od osam godina, odnosno djeca sa završenim 2. razredom osnovne škole. Za mlađu djecu preporučuje se pripremni glazbeni program.

Osnovna glazbena škola traje šest godina, pa se preporučuje upis u 1. razred osnovne glazbene škole paralelno s upisom u 3. razred općeobrazovne kako bi se istovremeno završila osnovna općeobrazovna i glazbena škola.

U osnovnoj glazbenoj školi poučavamo sviranje sljedećih glazbala: harmonike, flaute, trube, violine, klavira, gitare i violončela.

Uz navedeni instrument kao temeljni predmet učenici pohađaju i solfeggio, a od 3. razreda i skupno muziciranje. U 6. razredu polaznici imaju mogućnost pohađanja izbornih predmeta prema nastavnim planovima i programima.

U 1. razred škole suvremenog plesa u pravilu se mogu upisati djeca od deset godina, odnosno djeca sa završenim 4. razredom osnovne škole.

Učenici se u osnovnu glazbenu školu i školu suvremenog plesa upisuju nakon položenoga prijamnog ispita na koji djeca dolaze s jednim ili oba roditelja ili skrbnika. Za ispit nije potrebna nikakva posebna priprema.

Prijamni ispiti za upis u osnovnu glazbenu školu i školu suvremenog plesa u pravilu se održavaju krajem svibnja i/ili početkom lipnja. Ukoliko se sva slobodna mjesta ne popune u prvom roku, Škola organizira drugi rok u kolovozu. Termini prijamnih ispita svake se godine objavljuju na stranicama Škole, Facebooku i u medijima.

Na audiciji se provjeravaju:

  • glazbene, fizičke i psihomotoričke sposobnosti
  • muzikalnost
  • intonacija
  • osjećaj za ritam
  • memorija

Dijete treba odabrati samo jednu pjesmicu ili dio pjesmice koju će otpjevati na audiciji. Predznanje nije potrebno.

Na audiciji se provjeravaju:

  • plesne, fizičke i psihomotoričke sposobnosti
  • sposobnost plesne i ritmičke improvizacije
  • koordinacija
  • sposobnost ponavljanja pokreta

Predznanje nije potrebno. Na audiciju je potrebno doći u udobnoj sportskoj odjeći.

Osnovno glazbeno obrazovanje traje šest godina.

Osnovno plesno obrazovanje traje četiri godine.

Nastavni sat instrumenta od 1. do 3. razreda osnovne glazbene škole odvija se dva puta tjedno u trajanju od 30 minuta, a nastavni sat solfeggia u trajanju od 45 minuta također se održava dva puta tjedno. Raspored nastave nastoji se, koliko god je to moguće, prilagoditi obvezama učenika u osnovnoj školi te učenicima putnicima. Nastava se za učenike od 1. do 3. razreda u pravilu odvija dva puta tjedno u popodnevnom terminu.

Nastava instrumenta i solfeggia od 3. do 6. razreda odvija se u trajanju od 45 minuta dva puta tjedno. U 3. razredu osnovne glazbene škole učenici pohađaju još jedan predmet skupnog muziciranja: zbor ili orkestar (harmonikaški i gudački), koji se odvija u trajanju od 60 minuta dva puta tjedno.

Nastava se za učenike 1. i 2. razreda osnovne škole suvremenog plesa održava u pravilu dva puta tjedno, a nastavni sat traje 45 minuta.

Program osnovne škole suvremenog plesa obuhvaća sljedeće predmete: ples, ritmika, funkcionalna tjelesna tehnika i glazbena umjetnost, i to tijekom sve četiri godine, te osnove klasičnog baleta i klavira u 3. i 4. razredu.

Svake godine Školski odbor Umjetničke škole Poreč, uz suglasnost osnivača, Grada Poreča–Parenzo, donosi odluku o iznosu participacije za narednu školsku godinu.

Participacija za program osnovnog glazbenog obrazovanja od 1. do 6. razreda i osnovnog plesnog obrazovanja od 1. do 4. razreda iznosi 2.070,00 kuna i plaća se u 10 mjesečnih obroka, od kojih prvi obrok iznosi 270,00 kuna, a ostali obroci 200,00 kuna.

Participacija za drugo i svako sljedeće dijete umanjuje se za 50% od iznosa participacije iz točke I. te iznosi 1.035,00 kuna.  Plaća se u 10 mjesečnih obroka, od kojih prvi obrok iznosi 135,00 kuna, a ostali 100,00 kuna.

Participacija za program osnovnog glazbenog i plesnog obrazovanja uz korištenje školskog instrumenta iznosi 3.070,00 kuna i plaća se u 10 mjesečnih obroka, od kojih prvi obrok iznosi 370,00 kuna, a ostali 300,00 kuna.

Participacija za drugo i svako sljedeće dijete za program osnovnog glazbenog i plesnog obrazovanja uz korištenje školskog instrumenta umanjuje se za 50% od iznosa participacije iz točke III. te iznosi 1.535,00 kuna.  Plaća se u 10 mjesečnih obroka, od kojih prvi obrok iznosi 185,00 kuna, a ostali 150,00 kuna.

Svake godine Školski odbor Umjetničke škole Poreč, uz suglasnost osnivača, Grada Poreča – Parenzo, donosi odluku o iznosu cijene drugog programa za narednu školsku godinu.

Sukladno članku 9., stavak 3., Zakona o umjetničkom obrazovanju roditelji/skrbnici učenika sami snose troškove pohađanja drugog programa darovitih učenika koji uz program osnovnog glazbenog ili plesnog obrazovanja pohađaju još jedan, odnosno drugi program u Umjetničkoj školi Poreč.

Cijena drugog programa za darovite učenike koji uz program osnovnog glazbenog obrazovanja, odnosno uz temeljni predmet instrument, pohađaju i osnovnoškolski program suvremenoga plesa od 1. do 4. razreda iznosi 2.400,00 kuna. Plaća se u 10 mjesečnih obroka u iznosu od 240,00 kuna.

Cijena drugog programa za darovite učenike koji uz program osnovnog glazbenog obrazovanja, odnosno uz temeljni predmet instrument, pohađaju i osnovnoškolski program suvremenog plesa od 1. do 4. razreda, uz korištenje školskog instrumenta, iznosi 3.400,00 kuna. Plaća se u 10 mjesečnih obroka u iznosu od 340,00 kuna.

Cijena drugog programa za darovite učenike koji uz osnovnoškolski program suvremenog plesa ili osnovnog glazbenog obrazovanja pohađaju drugi program osnovnog glazbenog obrazovanja, s temeljnim predmetom struke, od 1. do 6. razreda iznosi 5.000,00 kuna i plaća se u 10 mjesečnih obroka u iznosu od 500,00 kuna.

Cijena drugog programa za darovite učenike koji uz osnovnoškolski program suvremenog plesa ili osnovnog glazbenog obrazovanja pohađaju drugi program osnovnog glazbenog obrazovanja, s temeljnim predmetom struke, od 1. do 6. razreda, uz korištenje školskog instrumenta iznosi 6.000,00 kuna i plaća se u 10 mjesečnih obroka u iznosu od 600,00 kuna.

Upisi se održavaju početkom srpnja i krajem kolovoza i obavezni su za sve učenike. Učenici se upisuju svake godine u viši razred. Djecu upisuje isključivo roditelj ili skrbnik, a upisi se vrše u Školi ili putem online obrasca.

Da, svake godine u vrijeme upisa novih učenika u 1. razred roditelj upisuje učenika u viši razred. Djecu upisuje isključivo roditelj ili skrbnik, a upisi se vrše u Školi ili putem online obrasca.

Školska godina počinje, kao i u redovitoj osnovnoj školi, 01. rujna tekuće i traje do 31. kolovoza sljedeće godine. Nastava se prema Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja održava kao i u redovitoj osnovnoj općeobrazovnoj školi te je prema kalendaru isti zimski, proljetni i ljetni odmor. 

Ukoliko se učenik odluči nastaviti glazbeno obrazovati nakon završenog osnovnog glazbenog obrazovanja, može upisati srednju glazbenu školu (s općeobrazovnim dijelom) ili srednju glazbenu školu uz neku drugu srednju školu (npr. gimnaziju, ekonomsku i sl.).

Isto tako, nakon završenog osnovnog plesnog obrazovanja, ukoliko se učenik odluči nastaviti dalje plesno obrazovati, može upisati srednju školu suvremenog plesa (s općeobrazovnim dijelom) ili srednju školu suvremenog plesa uz neku drugu srednju školu (npr. gimnaziju, ekonomsku i sl.).

Na sve ostale upite i nejasnoće rado ćemo Vam odgovoriti. Obratite nam se putem kontakt obrasca ili izravno e-mailom ili mobitelom.