Vijeće učenika

Glavna zadaća Vijeća učenika jeste da svojim prijedlozima, primjedbama i aktivnostima sudjeluje u rješavanju pitanja važnih za učenike Škole, a posebno da zastupa i razvija učenička prava i interese u Školi. Učitelji solfeggia osnovnoga glazbenog programa i učiteljica glazbene umjetnosti osnovnoga plesnog programa na prvom nastavnom satu u svakom razrednom odjeljenju izabiru predstavnika u Vijeće učenika te predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjeljenja.

U Školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjeljenja. Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu tijela Škole kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika bez prava odlučivanja. Način izbora i djelokrug rada Vijeća učenika utvrđuje se Statutom Škole.

Popis članova Vijeća učenika u šk. godini 2023./2024.

Glazbena škola Poreč

1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred

Odjel suvremenog plesa

1. razred
2. razred
3. razred
4. razred

Područni odjel Vrsar - glazbena

1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred