Vijeće roditelja

Kako bi se roditelji što više uključili u rad Škole, formirano je Vijeće roditelja. Na početku godine Ravnateljica Škole iznosi izvješće o radu za prethodnu školsku godinu, Godišnji plan i program rada te Školski kurikulum za tekuću školsku godinu. Roditelji na sjednicama iznose prijedloge, primjedbe ili rješenja za što kvalitetniju realizaciju nastavnoga plana i programa. Vijeće roditelja osnovano je u cilju ostvarivanja zadaće osnovnog odgoja i obrazovanja i povezivanja Škole s društvenom sredinom. Vijeće roditelja saziva i vodi predsjednik Vijeća roditelja.

Popis članova Vijeća roditelja u šk. godini 2023./2024.

Glazbena škola Poreč

1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred

Odjel suvremenog plesa

1. razred
2. razred
3. razred
4. razred

Područni odjel Vrsar - glazbena

1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred