Upisi – obavezni za sve učenike

Online upisi aktivirat će se u razdoblju predviđenim za upise u Umjetničku školu Poreč