Raspored sati – odjel suvremenog plesa

1. razred
 prezime i ime
1.Deliđorđević Danila 
2.Laković Aria
3.Milohanić Diego 
4.Prajo Karla 
5.Roksandić Klea 
6.Šabić Alani 
7.Trifunović Lucija 
8.Uzelac Tihana 
9.Vinski Iva 
10.Vukadinović Šimičić Nensi 
2. razred
 prezime i ime
1.Julia Arman
2.Zoe Bošnjak Simunić
3.Tisa Faflja
4.Dora Milohanić
5.Tipi Pisačić
6.Melani Rešidović
7.Marija Tonković
3. razred
 prezime i ime
1.Ivan Bošnjak
2.Klara Cukrov
3.Leona Janko
4.Arwen Kirin
5.Anja Vanja Terlević
4. razred
 prezime i ime
1.Marija Đukić
2.Nika Hočevar
3.Dora Kovač Vučičević
4.Ella Labinac
5.Emili Škaro
6.Nika Tolo
7.Ariana Zović