Raspored sati – odjel suvremenog plesa

Školska godina 2023./2024.

1. razred
 prezime i ime
1.Barun Sara
2.Damijan Gioia
3.Mališa Vanesa
4.Mijatović Valerija
5.Rakitovac Petar
2. razred
 prezime i ime
1.Aigner Kustec Ita
2.Blažević Gala
3.Hočevar Jana
4.Jakominić Anika
5.Matić Tisa
6.Poropat Una
7.Rotar Vivien
8.Vukadinović Šimičić Maša
3. razred
 prezime i ime
1.Deliđorđević Danila 
2.Milohanić Diego
3.Roksandić Klea
4.Šabić Alani
5.Uzelac Tihana
6.Vinski Iva
7.Vukadinović Šimičić Nensi
4. razred
 prezime i ime
1.Arman Julia
2.Faflja Tisa
3.Milohanić Dora
4.Pisačić Tipi
5.Tonković Marija