Raspored sati – odjel suvremenog plesa

1. razred
prezime i ime
1. Aigner Kustec Ita
2. Blažević Gala
3. Hočevar Jana
4. Jakominić Anika
5. Matić Tisa
6. Močibob Lena
7. Poropat Una
8. Rotar Vivien
2. razred
 prezime i ime
1.Deliđorđević Danila
2.Milohanić Diego
3.Prajo Karla
4.Roksandić Klea
5.Šabić Alani
6.Uzelac Tihana
7.Vinski Iva
8.Vukadinović Šimičić Nensi
3. razred
 prezime i ime
1.Arman Julia
2.Bošnjak Simunić Zoe
3.Faflja Tisa
4.Milohanić Dora
5.Pisačić Tipi
6.Tonković Marija
4. razred
 prezime i ime
1.Bošnjak Ivan
2.Cukrov Klara
3.Janko Leona
4.Terlević Anja Vanja
5.Zović Ariana