Raspored skupnog muziciranja 3. – 6. razred

Raspored sati je u izradi i bit će uskoro objavljen. Hvala na razumijevanju!

Mali harmonikaški orkestar
3. RAZRED Luana Blašković (Šterpin Zagoranski)
Lora Komšić (Lovrečić)
Roko Kordić (Ignjatović)
Adrian Ljubović (Lovrečić)
Haris Mešić (Šterpin Zagoranski)
Diego Milohanić (Ignjatović)
David Pršurić (Peruško)
Erik Sošić (Ignjatović)
Mathilda Stein (Šterpin Zagoranski)
4. RAZRED Martina Bošnjak (Lovrečić)
Adrian Deković (Ignjatović)
Impreza Legović (Šugar)
Ellen Leporiz (Lovrečić)
Laura Velenik (Peruško)
Veliki harmonikaški orkestar
4. RAZREDStefany Vladušić (Šugar Vilijana)
5. RAZREDDiego Damijan (Peruško)
Ajdin Džafić (Ignjatović)
Ivano Ivetić (Ignjatović)
Emili Jurcan (Lovrečić)
Eva Korlević (Lovrečić)
Mešić Armin (Šterpin Zagoranski)
Vukas Karlo (Šugar)
6. RAZREDIvan Bošnjak (Ignjatović)
Leona Janko (Šterpin Zagoranski)
Gabriel Momić (Ignjatović)
Vito Mendica (Lovrečić)
Gudački orkestar
1. Tipi Pisačić 3. r. violine
2. Edina Kurtović 3. r. violine
3. Jana Kosić 3. r. violine
4. Moreno Terlević 3. r. violine
5. Nika Tuntar 3. r. violine
6. Marija Tonković 4. r. violine
7. Mariana Štifanić, 4. r. violine
8. Bartol Rakitovac, 4. r. violončela
9. Vito Smajkić, 4. r. violončela
10. Vito Raičković Nikolaš, 5. r. violine
11. Julija Stojimirović, P.O. Vrsar, 5. r. violine
12. Teodora Žužić, P.O. Vrsar, 5. r. violine
13. Jona Emilia Miloš 5. r. violine
14. Petra Tica 5. r. violine
15. Julia Brajković 5. r. violine
16. Iskra Ivančić 5. r. violončela
17. Lea Marjanović 5. r. violončela
18. Viliam Vidnjević 5. r. violončela
19. Hana Gubić, 6. r. violončela
Gitaristički orkestar
1. Blažević Anika, 6. r. gitare
2. Komšić Jana, 6. r. gitare
3. Koverlica Dora, 6. r. gitare
4. Milohanović Teo, 6. r. gitare
5. Fran Šimunović, 5. r. gitare
6. Banovac Vita, 5. r. gitare
7. Gulić Klara, 5. r. gitare
8. Mačinić Chiara, 5. r. gitare
9. Valković Mauro, 5. r. gitare
10. Kuterovac Dora, 4. r. gitare
11. Anić Laura, 3. r. gitare
12. Kovačić Nicole, 3. r. gitare
Mali zbor
1.Babić Ana
2.Baturić Niko
3.Bilonjić Hana
4.Čendak Laura
5.Domanski Luna
6.Dujmović Nina
7.Faflja Tisa
8.Geržinić Rea
9.Jakovčić Erin
10.Jerković Nika
11.Kleut Sara
12.Korunić Lara
13.Koverlica Ema
14.Krčmar Fran
15.Kurtović Enan
16.Mačinić Paolo
17.Matković Marija
18.Matovina Ema
19.Milohanić Dora
20.Oroz Jura
21.Premuž Robert
22.Ružić Samantha
23.Šanteković Emy
24.Tokić Tia
25.Tomarelli Marianna

 

Veliki zbor
1.Beletić Lana
2.Benčić Nicol
3.Bilić Beti
4.Hrelja Antonio
5.Jurišević Nika
6.Leporiz Megan
7.Ružić M. Hanna
8.Simpsich Giordano
9.Skolan Lukrecija
10.Teodorović B. B.
11.Velenik Valentina
12.Brajković Petar
13.Čendak Laura
14.Džafić Anis
15.Kevrić Gloria
16.Kiš Hana
17.Liović Leticija
18.Milohanić Marta
19.Mrvoš Nataša
20.Prekalj Emil
21.Ružić Maksuti Sara
22.Simpsich Lorena
23.Vukadinović Š. Maša
24.Vukoja Gianluca
25.Bernobić Karla
26.Ćorić Tena
27.Herak Mateo
28.Herak Vita
29.Jakovljević Sara
30.Kos Nicolas
31.Pilato Vittorio Emanuel
32.Poropat Julija
33.Radovan Cintya
34.Severović Mario
35.Stojnić Noa
36.Šimunović Jana
37.Venier Lea
38.Vidoš Anton Julijan
Harmonikaški orkestar
 3. razred
1.Aylin Butković
2.Emanuel Trogrlić
3.Gabriel Žiković
4.Paola Kovač Deklić
 4. razred
5.Luka Bunčić
6.Irma Mešić
7.Sara Nujić
 5. razred
8.Luana Blašković
9.Lora Komšić
10.Roko Kordić
11.Haris Mešić
12.Diego Milohanić
13.Steisi Ritoša
14.Erik Sošić
15.Mathilda Stein
16.Enrico Vorić
 6. razred
17.Martina Bošnjak
18.Adrian Deković
19.Impreza Legović
20.Ellen Leporiz
21.Laura Velenik
22.Diego Damijan
23.Diego Damijan
24.Eva Palman
Gudački orkestar
3. razred
1. Ema Križan
2. Sara Kucelin Legović
3. Helen Lovrić
4. Emili Valentić
5. Mia Bubičić
6. Gala Blažević
7. Elisa Petretti
8. Virginia Vendrame
9. Veronika Labinjan
10. Ana Matošević Petrović
4. razred
11. Leona Juretić
12. Agata Rakitovac
13. Aurora Devčić
14. Mateo Pantović
15. Richardo Vorić
5. razred
16. Moreno Terlević
17. Nika Tuntar
6. razred
18. Marko Ašpan
19. Bartol Rakitovac
20. Marija Tonković
Mješoviti ansambl
 Flauta
1.Zoe Bošnjak Simunić 6.r.
 Truba
2.Cvita Dekovic, 4.r
3.Tin Vidovic, 5.r
 Klavir
4.Vito Ćosić, 5.r
5.Antonio Dujmovic, 4.r
 4. razred
6.Vibor Poropat, 3.r
7.Nino Basanić
Zbor starijeg uzrasta
1.Baturić Eva
2.Račić Ena
3.Krizmanić Nina
4.Uzelac Tihana
5.Domanski Luna
6.Dujmović Nina
7.Geržinić Rea
8.Gubić Mika
9.Jerković Nika
10.Korunić Lara
11.Kovačić Nicole
12.Koverlica Ema
13.Krizmanić Maria
14.Mačinić Paolo
15.Mates Alen
16.Oroz Jura
17.Tokić Tia
18.Bernobić Karla
19.Faflja Tisa
20.Jakovljević Sara
21.Jugovac Naja
22.Milić Angelina
23.Radovan Cintya
24.Severović Mario
25.Simpsich Lorena
26.Stojnić Noa
27.Šimunović Jana
28.Vidoš Anton Julijan
29.Bilonjić Hana
30.Milohanić Klara
31.Milohanić Filip
Vokalni ansambl
1.Baturić Eva
2.Račić Ena
3.Domanski Luna
4.Jerković Nika
5.Kovačić Nicole
6.Mačinić Paolo
7.Mates Alen
8.Oroz Jura
9.Tokić Tia
10.Jakovljević Sara
11.Simpsich Lorena
12.Matijević Tena
13.Šimunović Jana
Zbor mlađeg uzrasta
1. Tipi Pisačić 3. r. violine
2. Edina Kurtović 3. r. violine
3. Jana Kosić 3. r. violine
4. Moreno Terlević 3. r. violine
5. Nika Tuntar 3. r. violine
6. Marija Tonković 4. r. violine
7. Mariana Štifanić, 4. r. violine
8. Bartol Rakitovac, 4. r. violončela
9. Vito Smajkić, 4. r. violončela
10. Vito Raičković Nikolaš, 5. r. violine
11. Julija Stojimirović, P.O. Vrsar, 5. r. violine
12. Teodora Žužić, P.O. Vrsar, 5. r. violine
13. Jona Emilia Miloš 5. r. violine
14. Petra Tica 5. r. violine
15. Julia Brajković 5. r. violine
16. Iskra Ivančić 5. r. violončela
17. Lea Marjanović 5. r. violončela
18. Viliam Vidnjević 5. r. violončela
19. Hana Gubić, 6. r. violončela